Pagdulog sa pang unawa sa iba t ibang disiplina ng teksto

Sa pamamagitan ng mga babasahin at gawaing nakapaloob sa aklat, nakatanaw ang mga awtor sa pagluluwal ng mga mag aaral na may malalim na pag-unawa sa sariling pagkakakilanlan at pagmamalaki sa sariling wika at kulturang pinagmulan, na magagamit tungo sa mas mataas at nagpapatuloy na proseso ng pagkatuto sa iba't ibang tatahaking disiplina. Pagdulog sa pagtuturo ng wika at iba't ibang disiplina at gamit ang teknolohiya at iba't ibang uri ng teksto at akdang pampanitikang. Ang literaturang ito ay nagbibigay-diin sa pleksibilidad ng nilalaman, nanghihikayat sa pagbubuo ng kumplikado at mabilis na pangyayari sa mga kwento at pinapayagan ang pagsasanib ng iba't ibang uri at paksa (halimbawa: trahedya at komedya, kapangitan at inspirasyunal) at malayang estilo.

Pagbuo ng koneksyon sa pagitan ng iba't ibang bahagi ng impormasyon na nakuha sa teksto pagbuo ng biswal na imahen paglikha ng imahen at larawan sa isipan ng mambabasa habang nagbabasa. Ng aktibidad para sa layuning maisa-kongkreto sa pang-unawa ng pagbasa ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik sa iba't ibang larang at disiplina. Yunit i mga kaalaman, prinsipyo at konsepto sa pagbasa sa iba't ibang disiplina leksyon 1: ang wikang filipino sa iba't ibang disiplina leksyon 2: ang pagbasa sa iba't ibang disiplina pagbasa—hindi lamang ang pagkilala sa mga nakasulat na simbolo kundi ang pagbibigay ng kahulugan sa mga simbolong ito.

Tekstong akademiko c matalakay ang iba't ibang disiplina at ilang at propesyunal mga halimbawa ng teksto nito mga paksang saklaw ng aralin: ang teksto bilang simbolong binibigyang-kahulugan mga pamamaraan ng pagkilala at pagsusuri ng isang teksto mga hulwaran sa organisasyon ng teksto mga teksto at babasahin sa iba't ibang disiplina agham. Upang matamo ang mga ito, pinagsanib ang mga interdisiplinaring paksa at ang makabagong nakapaloob sa iba't-ibang uri ng teksto tulad ng mga tekstong prosidyural, reperensyal, journalistic, literasi at politico-ekonomik at ang pagkatuto ng iba't -ibang istrukturang gramatikal. Naghahasa ito ng kaisipan ng tao, nakapagdaragdag ng kaalaman, nagpapalawak ng pananaw, nagbibigay ng kasiyahan, at nakapagdadala sa isang tao sa iba't ibang lugar nagbubukas din ito ng daan upang matuto sa iba't ibang disiplina katulad ng pilosopiya, sikolohiya, humanidades, mga likas na agham, agham panlipunan, kasaysayan, matematika. Ang kursong ito ay magbibigay pokus sa akademikong pagbasa at lohikal na pagsulat tungo sa paggawa ng sariling pananaliksik sasaklawin din ng kurso ang makabuluhang paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagbasa at pagsulat bilang paghahanda ng mga sulating pang-akademiko.

Ang interaksyon ng proseso batay sa teksto at batay sa kaalaman 4/25/12 gayundin ang mga antas sa bawat sa kabuuan ang pagbasa ay isang multilevel na interaktibong proseso na ang teksto ay kailangang suriin sa iba't ibang antas mula sa letra patungo sa kabuuan ng tekstospiro (1980). Paggamit ng iba't-ibang stratehiya upang alamin ang kahulugan ng mga di-pamilyar na salita batay sa iba pang impormsayon sa teksto elaborasyon ang pagpapalawak at pagdaragdag ng bagong ideya sa impormasyong natutuhan mula sa teksto. Mga teorya sa pagbasa (pagdulog sa pag-unawa ng mga teksto sa iba't ibang disiplina) 1 nagbabago ang teorya o pagdulog sa pagbasa ng teksto sa iba't ibang disiplina. Sinusuri ng kurso ang kasaysayan ng pilipinas mula sa iba't ibang perspektiba sa pamamagitan ng pilìng primaryang batis na nagmula sa iba't ibang disiplina at iba't ibang genre binibigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na masuri ang karanasan ng may-akda at mga pangunahing. Module of instruction pagbasa ang kahulugan, kahalagahan, mga teorya, layunin, hakbang, salik at iba't ibang paraan ng pagbasa kahulugan ng pagbasa ang pagbasa ay kompleks, daynamikong proseso ng pagdadala ng mensahe sa teksto at pagkuha ng kahulugan mula sa teksto.

V ang layunin ng teoryang ito ay ipamalas ang iba't ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundong kinalakhan ipinakikita rin sa akda na gagawin at gagawin ng isang nilalang ang lahat upang maipaalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o bayang napupusuan. Mula sa iba't ibang pamantasan na ma- nagsasaalang-alang ng pagiging bukas sa pananaw ng ibang disiplina sa tekstyong mabanglo sa teksto ng mahal na birhen. Pagdulog sa pag-unawa ng mga teksto sa iba't ibang disiplina ang pagbasa ay proseso ng pag-aayos, pagkuha at pag-unawa ng ano mang uri at anyo ng impormasyon o ideya na kinakatawan ng mga wika o simbolo na kailangang tingnan at tutukan upang maunawaan. Sa pamamagitan nito at matapos mapag-aralan, masuri at magamit ang iba't-ibang teorya sa pagkatuto at paggamit ng wika, at pagsusuring literasi, inaasahang matatamo ng mga guro ng filipino ang mga layuning nabanggit batay sa inilarawan sa batayang konseptwal. Trimestre, taong akademiko 2008-2009 filipino 02 (fili02): pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik hand-out #2 para sa seksiyon f1 at seksiyon f2 mga teorya sa pagbasa (pagdulog sa pag-unawa ng mga teksto sa iba't ibang disiplina) 1 nagbabago ang teorya o pagdulog sa pagbasa ng teksto sa iba't ibang disiplina.

Pagdulog sa pang unawa sa iba t ibang disiplina ng teksto

pagdulog sa pang unawa sa iba t ibang disiplina ng teksto Ang panunuring pampanitikan ay isang malalim na paghimay sa mga akdang pampanitikan sa pamamagitan ng paglalapat ng ibat't ibang dulog ng kritisismo para sa mabisang pag-unawa sa mga malikhaing manunulat at katha.

Sa kasalukuyan, ang prosesong pagsulat ay maluwag na tinatanggap ng nakararami, kasama ng mga magkakaugnay na gawain gaya ng brain storming, pagsulat ngjournal, kumperensyang guro / mag-aaral at focus sa maraming borador dahil ang pagsulat ay isang prosesong multi-dimensyonal, ito'y binubuo ng iba't ibang elemento gaya ng. Tatalakayin dito ang iba't ibang dimensyon at istratehiya sa pagbasa ng iba't ibang teksto sa iba't ibang disiplina nalilinang ang kasanayan sa kritikal na pang-unawa at mapanuring pagbasa at kasanayan sa malikhaing pafsulat hango sa binasang teksto. Teorya sa pagbasa (pagdulog sa pag-unawa ng mga teksto sa iba't ibang disiplina) 1 nagbabago ang teorya o pagdulog sa pagbasa ng teksto sa iba't ibang disiplina nagaganap ang pagbabago mula sa tradisyonal na pamamaraan na nakapokus lamang sa nakasulat na teksto tungo sa pananaw (arrogante, et al, 2007a.

  • C napakalaking hamon sa kaalaman at kakayahan ng guro ang pagpaptupad ng kurikulum lalo na ng 2002 sapagkat ang kurikulum ng 2002 ay interaktib, kolaboratib at integratib, nakapokus sa mga batayang kasanayan at kahalagahan at lumilinang ng iba't ibang katalinuhan.
  • Kung seseryohin ng kwf ang balak nitong desentralisasyon ng mga tungkulin nito tungo sa pswf, ang pswf ay dapat maihanda tungo sa pagkakaroon ng sariling mga kawaning may taglay na kasanayan at kaalaman hinggil sa iba't ibang uri ng pananaliksik.

Sa pamamagitan ng pagbasa, nahahasa ang iba't ibang kasanayan ng isang indibidwal ang pagbasa kung gayon ay napakahalaga sa isang indibidwal sapagkat ito ang tutugon sa kanyang pagkatuto tungo sa mas malawak na kaalaman sa kanyang kapaligiran, sa bansa at marami pang iba na nahuhubog ng kanyang pagkatao. Maipaliliwanag ang papel na ginagampanan ng wika sa pag-aaral at pagkatuto sa iba't ibang disiplina b extension and collaboration pagsulat at pananaliksik sa pag-aaral ng iba't ibang larangang akademik c developed human and natural resources for agriculture and allied fields 2. Noong pentecostes 33 ce, ang isa sa mga pangmadlang tagapagturo na ito, si apostol pedro, ay nagpahayag sa isang malaking pulutong sa jerusalem at sumipi ng iba't ibang teksto sa hebreong kasulatan. Nakasusulat ng ilang halimbawa ng iba't ibang uri ng teksto nasusuri ang iba't ibang uri ng binasang teksto ayon sa kaugnayan nito sa sarili isang sagot (pagbibigaykahulugan sa mga uri ng teksto) pamilya.

pagdulog sa pang unawa sa iba t ibang disiplina ng teksto Ang panunuring pampanitikan ay isang malalim na paghimay sa mga akdang pampanitikan sa pamamagitan ng paglalapat ng ibat't ibang dulog ng kritisismo para sa mabisang pag-unawa sa mga malikhaing manunulat at katha. pagdulog sa pang unawa sa iba t ibang disiplina ng teksto Ang panunuring pampanitikan ay isang malalim na paghimay sa mga akdang pampanitikan sa pamamagitan ng paglalapat ng ibat't ibang dulog ng kritisismo para sa mabisang pag-unawa sa mga malikhaing manunulat at katha. pagdulog sa pang unawa sa iba t ibang disiplina ng teksto Ang panunuring pampanitikan ay isang malalim na paghimay sa mga akdang pampanitikan sa pamamagitan ng paglalapat ng ibat't ibang dulog ng kritisismo para sa mabisang pag-unawa sa mga malikhaing manunulat at katha. pagdulog sa pang unawa sa iba t ibang disiplina ng teksto Ang panunuring pampanitikan ay isang malalim na paghimay sa mga akdang pampanitikan sa pamamagitan ng paglalapat ng ibat't ibang dulog ng kritisismo para sa mabisang pag-unawa sa mga malikhaing manunulat at katha.
Pagdulog sa pang unawa sa iba t ibang disiplina ng teksto
Rated 5/5 based on 23 review

2018.